Close

Další z řady možností zavařování – tlakový hrnec

Ano, ale…výsledky nejsou tak přesvědčivé a není to tak jednoduché na zvládnutí, aby to mohla firma WECK každému doporučit. Žádná nedorozumění prosím. Nic proti tlakovému hrnci v každodenním používání. Nikdo nechce postrádat výhody tohoto kuchyňského vybavení. Kdo by jej chtěl ale použít pro zavařování, měl by si být vědom jistých nevýhod a obtíží.

  • Obzvláště pro bobuloviny a měkké druhy ovoce, které člověk rád opatrně zavařuje, je ohřívání v tlakovém hrnci příliš rychlé a vysoké. Ovoce praská, je ve sklenici vynášeno nahoru pod víko, kde tvoří hrudky.
  • Vytvořit vhodnou teplotu na daný druh zavařeniny není možné. Člověk má na stupni 1 zhruba 109°C a na stupni 2 zhruba 117°C, což jsou dvě teploty, které jsou po zkušenostech a receptech WECK příliš vysoké.
  • K těmto vysokým zavařovacím teplotám se přidává ještě dodatečné zavařování ve sklenicích, které je v tlakovém hrnci ještě výraznější a nelze se mu z technických důvodů vyhnout.
  • V tlakových hrncích, které jsou v domácnostech obvyklé (5-7 litrů) je samozřejmě mnohem méně místa než v zavařovacích hrncích. K tomu se přidává ještě dlouhá čekací doba než budete moci po skončení zavařování otevřít víko a dát zavařit další sklenice.
  • Po našich zkušenostech je nejvíce obtíží s udržením podtlaku, který vzniká i ve sklenicích, pod kontrolou. Oproti normálnímu používání při vaření se uzávěr tlakového hrnce při zavařování nesmí zchladit pod tekoucí vodou k vypuštění páry, ale může se otevřít až po 30-40 minutách. Na to se často zapomene, nebo k tomu chybí (pochopitelně) čas či trpělivost. Výsledkem je, že sklenice mají ještě přetlak, šťáva je ze sklenic vytlačena a vytéká ven.

Kdo však má navzdory všemu přání a věří si při použití tlakového hrnce pro zavařování, postupuje následovně:

  • Podle doporučení naplněné a klipy uzavřené sklenice můžeme postavit na dno tlakového hrnce, je výhodné je postavit na rošt či hadřík.
  • Do hrnce nalijeme ½ l vody.
  • Tlakový hrnec uzavřeme podle návodu a zapneme ohřívání. Předepsaná doba zavařování začíná, když se ventil na tlakovém hrnci dosáhne stupně, který je uveden v tabulce
Stupně zavařování a doba zavařování pro tlakové hrnce
Stupeň / Kroužek/ Doba zavařování v minutách
Měkké bobuloviny I. 5
Ostatní bobuloviny I. 7 -8
Předvařené marmelády a džemy I. 1 -2
Ovoce s jádry I. 10 – 12
Peckovice I. 10 – 12
Kyselená zelenina I. 10
Zelenina II. 25 – 30
Maso a párková hmota-pomalu povařit II. 25

 

Prosím pozor: Tyto krátké doby zavařování platí pouze pro zavařování v tlakovém hrnci, který pracuje s přetlakem a vysokou teplotou.
Zvláště pozor na to, abyste po ukončení doby zavařování neochlazovali tlakový hrnec pod studenou tekoucí vodou. Důvod: Při zavařování není přetlak pouze v hrnci, ale také ve sklenicích. Pokud by došlo k ochlazení hrnce, tak se sice sníží přetlak v hrnci, ale už ne ve sklenicích. Což by mělo za následek, že tekutina /šťáva/ bude ze sklenic vytlačena a budete ji mít v hrnci.
Důležité je proto u tlakového hrnce po ukončení vaření neochlazovat jej nebo neubírat páru, nechat pomalu a rovnoměrně snižovat teplotu. Odstavte hrnec ze sporáku a čekejte, až tlak povolí a ventil už neukazuje nic. Poté čekejte ještě ½ hodiny, až se hrnec ještě víc ochladí. Nyní můžete hrnec otevřít a sklenice vyndat. Klipy odstraňte až jsou sklenice úplně chladné.
Předchozí recept

Zavařování sklenic v troubě - doporučení od WECK

Ano, ale…. nejde to tak dobře a není to tak jednoduché, aby vám to mohla ... Zobrazit recept

Další recept

Jak předejít zplesnivění zavařenin?

K tomu, abychom předešli plesnivění nebo zkažení zavařenin, a tedy zničení naší práce, je třeba ... Zobrazit reccept

Rolovat nahoru